Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zapytanie z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie podjętych działań ze strony miasta, aby powstał w
Jaśle McDonald's i posiadania przez Burmistrza Miasta Jasła
informacji w zakresie zainteresowania firmy McDonald's
otworzeniem w Jaśle swojej restauracji.
21.07.2021 więcej
Zapytanie Radnej Agnieszki Sobczyk z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie zadawania pytań przez radnych na sesjach RMJ
07.05.2021 więcej
Zapytanie z dnia 6 kwietnia 2021 r.
Dotyczy mostu na rzece Wisłoce /osiedle Gądki.
08.04.2021 więcej
Zapytanie z dnia 29 marca 2021 r.
W sprawie liczby zgonów i urodzeń w latach 2017 - 2020
31.03.2021 więcej
Zapytanie z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie: koncepcji przebiegu drogi łączącej ul. Pietrusa z
ul. Jodłową w Jaśle.
22.02.2021 więcej
Zapytanie z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie kwoty, jaką miasto Jasło otrzyma w ramach wsparcia z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
17.12.2020 więcej
Interpelacja z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie epidemii koronawirusa
16.03.2020 więcej
Zapytanie z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie kwoty, która została przekazana przez Miasto Jasło
niepublicznym placówkom przedszkolnym działającym na terenie
miasta Jasła oraz Zespołowi Szkół Społecznych w Jaśle w
latach 2017 - 2019
27.01.2020 więcej
Interpelacja z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie wszczęcia procedury przetargowej z dnia 5 listopada
2019 r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Jasła w okresie
02.01.2020 r. - 30.06.2020 r.
18.12.2019 więcej
Zapytanie z dnia 28.08.2019 r.
w sprawie dofinansowania sporządzenia kosztorysu i planu remontu
boiska przy szkole w Gamracie
29.08.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się